Valikko Sulje

Itkonniemenkatu 3

Itkonniemenkatu 3, parkkialueen korjaussuunnittelu ja toteutus.

Parkkialueen routavaurioiden aiheuttama pinnan epätasaisuus koettiin käytön kannalta hankalana, joten kiinteistön omistaja teetätti meillä korjaussuunnitelman, jonka pohjalta toteutimme korjaustyön.
Liikennealueen rakennekerrosten uusinnan lisäksi urakkaan sisältyi pihapuiden uusinta, hulevesiputkiston ja SV-kaivojen, sekä sähkön syöttöjen uusinta. Työ toteutettiin syksyllä 2015.